ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองและการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) สามารถดูรายละเอียดได้ที่  https://www.dmcr.go.th/detailAll/48335/nws/13