ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝััั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝััั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝััั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/48336/nws/