ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/48339/nws/13