ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา (โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 9)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา (โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 9)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา (โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 9)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/48962/nws/