ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศร่างประชาพิจารณ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ประกาศร่างประชาพิจารณ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ประกาศร่างประชาพิจารณ์โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาประชาพิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ

Image180321192143 (1)

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

Image180321190441 (3)

ขนาดไฟล์:12.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

Image180321190900 (4)

ขนาดไฟล์:6.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง

Image180321194943 (5

ขนาดไฟล์:4.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

Image180321204050 (22)

ขนาดไฟล์:12.62 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง