ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 42 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 42 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 42 รายการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญวิทย์การค้า เป็นเงิน 39,506.54 บาท

เอกสารแนบ

img-331031139

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง