ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  )

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล )สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/49429/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างจังหวัด จำนวน 1 งาน

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง