ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพ/เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพ/เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพ/เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส 3888 กรุงเทพมหานคร     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 16,086.17 บาท

เอกสารแนบ

img-407094610

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง