ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 จำนวน 48 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 35,952 บาท

เอกสารแนบ

img-407094642

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง