ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 14 รายการ กับ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ตอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 89,179.15 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 14 รายการ กับ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ตอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 89,179.15 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกโทรสาร จำนวน 14 รายการ กับ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ตอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 89,179.15 บาท

เอกสารแนบ

img-423080055

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง