ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพิ้นที่เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จัหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.่ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพิ้นที่เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จัหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.่ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองได้มีโครงการ จ้างเหมาบุคลากรโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างเหมาบุคลากร ฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - เมษายน 2561 จำนวน 5 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายณัฐพงศ์ จันทรประดิษฐ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท (หนหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

จ้างเหมาณัฐพงศ์

ขนาดไฟล์:0.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง