ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองได้มีโครงการ เจ้างพนักงานจัางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนงานยุธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อบันทึกข้อมูล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 เดือนละ 9,000.00 บาท จำนวน 2 เดือน ผู้ได้รับการึัดเลือกได้แก่ นายเอกพจน์ ดับทุกข์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000.00 บาท (หนึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่างอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

จ้างเหมาเอกพจน์

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง