ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานแปลงปลูกป่าชายเลน ปีที่๒,๓ เนื้อที่ ๒๑๖ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานแปลงปลูกป่าชายเลน ปีที่๒,๓ เนื้อที่ ๒๑๖ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินงานแปลงปลูกป่าชายเลน ปีที่๒,๓ เนื้อที่ ๒๑๖ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/49999/nws/

เอกสารแนบ

จ้างเหมาดำเนินงานแปลงปลูกป่ายชายเลน ปีที่ 2,3

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง