ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 3,868.05 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 3,868.05 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5682 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 3,868.05 บาท

เอกสารแนบ

img-428093738

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง