ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชภ 8975 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,857.97 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชภ 8975 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,857.97 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชภ 8975 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,857.97 บาท

เอกสารแนบ

img-428093815

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง