ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิวคอมพิวเตอร์ โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมบูรณาการและพัฒนาระบบปฏิบัติการ กำกับติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบิหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิวคอมพิวเตอร์ โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมบูรณาการและพัฒนาระบบปฏิบัติการ กำกับติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบิหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนองโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการซื้อตลับหมึกเครือ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการรักษ์อันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมบรณาการและพัฒนาระบบปฏิบัติการ กำกับติดตาม รายงานผลปฏิบัติงานด้านการบิหารจัดการทรัพยากรธรรมติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ตลับหมึกเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวเคชั้น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,410.00 บาท (หนึงหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

ตลับหมึกรักษ์อันดามัน

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง