ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเตรียมพื้นที่ปักหลักหมายแนวเขต งานปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ ๑๔๗ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเตรียมพื้นที่ปักหลักหมายแนวเขต งานปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ ๑๔๗ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเตรียมพื้นที่ปักหลักหมายแนวเขต งานปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ ๑๔๗ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/50095/nws/

เอกสารแนบ

ประกาศผู่้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอก

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง