ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้างเหมาทำชุกกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล กืิจกรรมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้างเหมาทำชุกกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล กืิจกรรมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการจ้างเหมาทำชุดกรงคัดแยกขยะรีไวเคิล กิจกรรมชุมชนต้นแบบการจัดการขนะมูลฝอยชุมชน โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           จ้างเหมาทำชุดกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล ขนาด 1.5*1*0.6 เมตร จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพดล จันทร์ยัง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

จ้างเหมาทำชุดกรงขยะ 60000

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง