ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าง่เหมาทำชุดลงทะเบียนกิจกรรมชุมชรต้นแบบการบริการจัดการขยะมูลฝอย โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าง่เหมาทำชุดลงทะเบียนกิจกรรมชุมชรต้นแบบการบริการจัดการขยะมูลฝอย โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรัพยากระธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำชุดลงทะเบียนกิจกรรมชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

          จ้างเหมาทำชุดลงทะเบียน ฯ จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 50 บาท จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ วีคอนเซ็ปท์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,500.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

ชุดลงทะเบียน 7500

ขนาดไฟล์:0.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง