ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 เส้น

กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรมี่การยาง เป็นเงิน 26,800 บาท

เอกสารแนบ

img-514071050

ขนาดไฟล์:0.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง