ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อใช้เป้นที่ทำากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่เพื่อใช้เป้นที่ทำากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ เช้าสถานที่เพื่อใช้เป็นทืี่ทำการของสำนักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          เช่าสถานที่เพื่อเป้นที่ทำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) จำนวน 6 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางศิริมา ชวาลตันพิพัทธ์ โดย เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

เอกสารแนบ

เช่าอาคาร 120000

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง