ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูและการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบแระมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูและการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบแระมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จัดซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯ จำนวน 7 รายการ ผู้ได้รัรบการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,350.00 บาท (แปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

เอกสารแนบ

ตลับหมึก กพน

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 49 ครั้ง