ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนติ์ พ.ศ. 2545 ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
          ตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Canon 810 BK จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั้น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,900.00 บาท (คกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

ตลับหมึกเลื่อยโซ่ยนต์

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง