ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้มีโครงการ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          ตลับหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ระนองคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั้น จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,150.00 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

ตลับหมึก งบสภาวะ

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง