ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์) https://www.dmcr.go.th/detailAll/50885/nws/13