ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะทะเลในแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายาก (จังหวัดตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะทะเลในแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายาก (จังหวัดตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะทะเลในแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายาก (จังหวัดตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/51171/nws/