ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์สื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องคู่มือเรียนรู้ขยะทะเลชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จำนวน 1 รายการ (กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์สื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องคู่มือเรียนรู้ขยะทะเลชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จำนวน 1 รายการ (กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์สื่อเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องคู่มือเรียนรู้ขยะทะเลชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จำนวน 1 รายการ (กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/51933/nws/