ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 18,457.50 บาท

เอกสารแนบ

img-727092856

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

img-727092931

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง