ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เซรามิค จำกัด เป็นเงิน 62,609.98 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เซรามิค จำกัด เป็นเงิน  62,609.98 บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เซรามิค จำกัด เป็นเงิน  62,609.98 บาท

เอกสารแนบ

img-813050405

ขนาดไฟล์:0.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง