ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปแบบหนังสือ (Art work) เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปแบบหนังสือ (Art work) เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปแบบหนังสือ (Art work) เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้กรอบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/52515/nws/

เอกสารแนบ

จ้างจัดทำรูปแบบหนังสือ

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง