ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังอากาศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังอากาศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พื้นที่จังหวัดชลบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดย สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถังอากาศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล พื้นที่จังหวัดชลบุรี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/53043/nws/

เอกสารแนบ

เช่าถังอากาศ

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง