ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องโครงการจ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดตรัง เนื้อที่ 139.06 ไร่ และจังหวัดสตูล เนื้อที่ 111.11 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)(เชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องโครงการจ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดตรัง เนื้อที่ 139.06 ไร่ และจังหวัดสตูล เนื้อที่ 111.11 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)(เชิญชวน)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องโครงการจ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดตรัง เนื้อที่ 139.06 ไร่ และจังหวัดสตูล เนื้อที่ 111.11 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)(เชิญชวน)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่     https://www.dmcr.go.th/detailAll/53052/nws/