ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจอแสดงภาพ LED TV ขนาด 70 นิ้ว และกล้องสำหรับประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องประชุมเล็ก (หน้าห้อง ปกท.ทส.) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจอแสดงภาพ LED TV ขนาด 70 นิ้ว และกล้องสำหรับประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องประชุมเล็ก (หน้าห้อง ปกท.ทส.) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจอแสดงภาพ LED TV ขนาด 70 นิ้ว และกล้องสำหรับประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้องประชุมเล็ก (หน้าห้อง ปกท.ทส.) ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจอแสดงภาพ LED TV ขนาด ๗๐ นิ้ว และกล้องสำหรับประชุมทางไกล พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้ง ณ ห้อ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง