ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำ ขนาดความจุ ๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำ ขนาดความจุ ๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดย ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำ ขนาดความจุ ๒ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/53209/nws/

เอกสารแนบ

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง