ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมาทำชุดวัสดุึอุปกรณ์สำรวจกิจกรรมทำสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าในเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้้างเหมาทำชุดวัสดุึอุปกรณ์สำรวจกิจกรรมทำสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าในเมือง

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ได้มีโครงการจังเหมาทำชุดวัสดุอุปกรณ์สำรวจกิจกรรมสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของพื่นที่ป่าในเมือง โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารดังนี้

เอกสารแนบ

IMG_20180116_0003

ขนาดไฟล์:0.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง