ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสุดสาธิตการจัดการะขยะ โครงการจังหวัดระนองร่วมใน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโพม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสุดสาธิตการจัดการะขยะ โครงการจังหวัดระนองร่วมใน ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโพม

ตามที่ จังหวัดระนองได้มีโครงการจ้างเหมาทำวัสดุสาธิตการจัดการขยะ โครงการจังวหวัดระนองร่วมใจ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกและโฟม ตามแผนพัฒนาจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 

จ้างเหมาทำวัสดุสาธิการจัดการขยะ ฯ จำนวน 6 รายการต่อชุด จำนวน 30 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  We concept (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ่น 238,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพื่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

เอกสารแนบ

IMG_20180116_0001

ขนาดไฟล์:0.43 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง