ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพนธ์มาร์เก็ตติ้ง จำนวน 4,680 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564  ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพนธ์มาร์เก็ตติ้ง จำนวน  4,680 บาท

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564  ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิพนธ์มาร์เก็ตติ้ง จำนวน  4,680 บาท

เอกสารแนบ

รูปภาพ(1)

ขนาดไฟล์:8.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง

รูปภาพ(2)

ขนาดไฟล์:7.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง