Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สกบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สกบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลงอากาศยาน JET A-๑ (ชนิดบรรจุถัง ๒๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สกบ.

เอกสารแนบ

img-180117162859

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง