ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดตรัง เนื้อนที่ ๑๓๙.๐๖ ไร่ และจังหวัดสตูล เนื้อที่ ๑๑๑.๑๑ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดตรัง เนื้อนที่ ๑๓๙.๐๖ ไร่ และจังหวัดสตูล เนื้อที่ ๑๑๑.๑๑ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินงานปลูกป่าชายเลน จังหวัดตรัง เนื้อนที่ ๑๓๙.๐๖ ไร่ และจังหวัดสตูล เนื้อที่ ๑๑๑.๑๑ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/53409/nws/

เอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างโครงการ

ขนาดไฟล์:0.19 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 1 ครั้ง