ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เป็นเงิน 58,422 บาท

เอกสารแนบ

img-920063830

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง