ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 จ้างซ่อมแซมห้อง ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 จ้างซ่อมแซมห้อง ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 จ้างซ่อมแซมห้อง ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท เอสที ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เป็นเงิน 96,300 บาท

เอกสารแนบ

ใบสั่งจ้างห้อง

ขนาดไฟล์:3.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง