ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/53698/nws/