ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทราย ในพื้นที่ ๒ จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(รับฟังวิจารณ์)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทราย ในพื้นที่ ๒ จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(รับฟังวิจารณ์)

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโดยการทำรั้วดักทราย ในพื้นที่ ๒ จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(รับฟังวิจารณ์)สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/53755/nws/