ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/54006/nws/13