ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“ปลัดฯ จตุพร” ระดมผู้ประกอบการใช้น้ำบาดาล พบ “บิ๊กป้อม” ชู “น้ำบาดาล” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ต้องใช้อย่างยั่งยืน

“ปลัดฯ จตุพร” ระดมผู้ประกอบการใช้น้ำบาดาล พบ “บิ๊กป้อม” ชู “น้ำบาดาล” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ต้องใช้อย่างยั่งยืน

“ปลัดฯ จตุพร” ระดมผู้ประกอบการใช้น้ำบาดาล พบ “บิ๊กป้อม” ชู “น้ำบาดาล” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ต้องใช้อย่างยั่งยืน

1 ก.ค. 65
ครั้งแรกของไทย ยุทธพล นำ ทส. ร่วมเปิดงานเสวนาบทบาทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ครั้งแรกของไทย ยุทธพล นำ ทส. ร่วมเปิดงานเสวนาบทบาทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ครั้งแรกของไทย ยุทธพล นำ ทส. ร่วมเปิดงานเสวนาบทบาทอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

30 มิ.ย. 65
“รัฐมนตรีฯ วราวุธ” แสดงจุดยืนมุ่งแก้ไขปัญหาทะเลอย่างยั่งยืน ในเวที UN Ocean Conference ประเทศโปรตุเกส

“รัฐมนตรีฯ วราวุธ” แสดงจุดยืนมุ่งแก้ไขปัญหาทะเลอย่างยั่งยืน ในเวที UN Ocean Conference ประเทศโปรตุเกส

“รัฐมนตรีฯ วราวุธ” แสดงจุดยืนมุ่งแก้ไขปัญหาทะเลอย่างยั่งยืน ในเวที UN Ocean Conference ประเทศโปรตุเกส

29 มิ.ย. 65

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 1 ก.ค. 65 หน.ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นายเถลิงศักด์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) (นายกุศล โชติรัตน์) และ ผอ.กองตรวจราชการ (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ น้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด "น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย" ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ก.ค. 65 หน.ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส.(นายเถลิงศักด์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) (นายกุศล โชติรัตน์) และ ผอ.กองตรวจราชการ (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการ น้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด "น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย" ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ก.ค. 65 หน.ผต.ทส.(นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส.(น..

1 ก.ค. 65
วันที่ 30 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ติดตามตรว..

1 ก.ค. 65
วันที่ 30 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจราชกา..

1 ก.ค. 65
วันที่ 29 มิ.ย.65 ผต.ทส.(นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 มิ.ย.65 ผต.ทส.(นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 มิ.ย.65 ผต.ทส.(นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ลงพื้นที่ตรวจติดตามก..

1 ก.ค. 65
วันที่ 29 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) โดยมี ผอ.ทสจ. ชลบุรี (นายชายชาญ เตโชทินกร) นำลงสำรวจสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และรอบอาคารสำนักงาน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะทะเล และน้ำเสีย

วันที่ 29 มิ.ย. 65 ผต.ทส. (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) โดยมี ผอ.ทสจ. ชลบุรี (นายชายชาญ เตโชทินกร) นำลงสำรวจสภาพแวดล้อมภายในอาคาร และรอบอาคารสำนักงาน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะทะเล และน้ำเสีย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผต.ทส. (เถลิงศักดิ์ เพ็ชรส..

29 มิ.ย. 65

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม