ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ปลัดฯ “จตุพร” เปิดเวทีสานเสวนา ปธส.8 หวังเป็นเครือข่ายส่งต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน

ปลัดฯ “จตุพร” เปิดเวทีสานเสวนา ปธส.8 หวังเป็นเครือข่ายส่งต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน

ปลัดฯ “จตุพร” เปิดเวทีสานเสวนา ปธส.8 หวังเป็นเครือข่ายส่งต่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน

26 ก.ย. 64
“รมว.วราวุธ”  ร่วมหารือ 2 รัฐมนตรี หาแนวทางสร้างความสมดุล “ไฮสปีดสถานีอยุธยา” กับ ความเป็นเมือง “มรดกโลก”

“รมว.วราวุธ” ร่วมหารือ 2 รัฐมนตรี หาแนวทางสร้างความสมดุล “ไฮสปีดสถานีอยุธยา” กับ ความเป็นเมือง “มรดกโลก”

“รมว.วราวุธ” ร่วมหารือ 2 รัฐมนตรี หาแนวทางสร้างความสมดุล “ไฮสปีดสถานีอยุธยา” กับ ความเป็นเมือง “มรดกโลก”

23 ก.ย. 64
ทส. ประชุม คนช. ชงกฎหมายป่าชุมชนอีก 3 ฉบับ ส่งเสริม “คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างรายได้ให้ประชาชน”

ทส. ประชุม คนช. ชงกฎหมายป่าชุมชนอีก 3 ฉบับ ส่งเสริม “คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างรายได้ให้ประชาชน”

ทส. ประชุม คนช. ชงกฎหมายป่าชุมชนอีก 3 ฉบับ ส่งเสริม “คนอยู่ร่วมกับป่า สร้างรายได้ให้ประชาชน”

23 ก.ย. 64
ทส. เร่งพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อเสนอ กนภ. กำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย

ทส. เร่งพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อเสนอ กนภ. กำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย

ทส. เร่งพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ เพื่อเสนอ กนภ. กำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย

22 ก.ย. 64
“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส.  ย้ำ ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส. ย้ำ ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส. ย้ำ ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

22 ก.ย. 64
ทส. มอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพชรจรัสแสง และ คนดีศรี สป. ประจำปี 2564

ทส. มอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพชรจรัสแสง และ คนดีศรี สป. ประจำปี 2564

ทส. มอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพชรจรัสแสง และ คนดีศรี สป. ประจำปี 2564

22 ก.ย. 64

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 14 ก.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 14 ก.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

14 ก.ย. 64
วันที่ 9 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 10 (จ.หนองคาย) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 9 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 10 (จ.หนองคาย) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.30 น.เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดหนองคาย)

9 ก.ย. 64
วันที่ 7 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (จ.พะเยา) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (จ.พะเยา) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.30 น.เขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดพะเยา)

7 ก.ย. 64
วันที่ 6 ก.ย. 64 ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 9 (จ.ปราจีนบุรีและจ.สระแก้ว) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 6 ก.ย. 64 ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 9 (จ.ปราจีนบุรีและจ.สระแก้ว) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 13.30 - 16.00 น.เขตตรวจราชการที่ 9 (จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสร..

7 ก.ย. 64
วันที่ 3 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 2 (จ.นครปฐม) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 ก.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 2 (จ.นครปฐม) ผ่านระบบ Video Conference

เวลา 09.30 น.เขตตรวจที่ 2 (จังหวัดนครปฐม)

3 ก.ย. 64

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

วันสิ่งแวดล้อมโลก