ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
ทส. คาด “ขยะหน้ากากอนามัย” พุ่งหลังการระบาดของโควิดรอบใหม่ ขอความร่วมมือแยกทิ้งอย่างถูกวิธีพร้อมแนะเข้าแหล่งท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ทส. คาด “ขยะหน้ากากอนามัย” พุ่งหลังการระบาดของโควิดรอบใหม่ ขอความร่วมมือแยกทิ้งอย่างถูกวิธีพร้อมแนะเข้าแหล่งท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ทส. คาด “ขยะหน้ากากอนามัย” พุ่งหลังการระบาดของโควิดรอบใหม่ ขอความร่วมมือแยกทิ้งอย่างถูกวิธีพร้อมแนะเข้าแหล่งท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

12 เม.ย. 64
ยุทธพล กำชับหน่วยงานสังกัด ทส. เตรียมพร้อมบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ พร้อมคุมเข้มมาตรการโควิด-19

ยุทธพล กำชับหน่วยงานสังกัด ทส. เตรียมพร้อมบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ พร้อมคุมเข้มมาตรการโควิด-19

ยุทธพล กำชับหน่วยงานสังกัด ทส. เตรียมพร้อมบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ พร้อมคุมเข้มมาตรการโควิด-19

9 เม.ย. 64
ทส. ประชุมคณะทำงานจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

ทส. ประชุมคณะทำงานจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

ทส. ประชุมคณะทำงานจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

9 เม.ย. 64
ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทส. จับมือภาคเอกชนขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

8 เม.ย. 64
ปลัด ทส. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับความเข้มข้นเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควัน หลังช่วงห้ามเผา ย้ำ! ทุกมาตรการต้องปฏิบัติได้จริง

ปลัด ทส. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับความเข้มข้นเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควัน หลังช่วงห้ามเผา ย้ำ! ทุกมาตรการต้องปฏิบัติได้จริง

ปลัด ทส. สั่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกระดับความเข้มข้นเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าหมอกควัน หลังช่วงห้ามเผา ย้ำ! ทุกมาตรการต้องปฏิบัติได้จริง

7 เม.ย. 64

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกคณะกรรมการ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกคณะกรรมการ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมหารือเพื่อพ..

9 เม.ย. 64
วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 10

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference เขตตรวจที่ 10

วันที่ 8 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส.(นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ตรวจราชการแบบบูรณา..

8 เม.ย. 64
วันที่ 7 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 202 อาคาร ทส.

วันที่ 7 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 202 อาคาร ทส.

วันที่ 7 เม.ย. 64 หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมอนุกรรมการต..

8 เม.ย. 64
วันที่ 7 เม.ย. 64 ผต.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 7 เม.ย. 64 ผต.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 7 เม.ย. 64 ผต.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตรวจราชการแบบบูรณาการ..

8 เม.ย. 64
วันที่ 5 เม.ย. 64 ผต.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ในพื้นที่เขตตรวจที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 เม.ย. 64 ผต.ทส. (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 1 ประจำปี 2564 ในพื้นที่เขตตรวจที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา

เวลา 08.30 น.ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 จ.ฉะเชิงเทรา

6 เม.ย. 64

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

พื้นที่กลุ่มป่าเเก่งกระจาน เเละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่