Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Udon Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
u2

โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม.ฯ

โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม.ฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะทำงานโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการโคก หนอง นา โมเดลฯ  เครือข่าย ทสม. ที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ของเครือข่าย ทสม. ณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

แกลเลอรี่