Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี

Uthai Thani Provincial Offices of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

การประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี และ นางนวลศศิธร ศุภกูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ นายนพดล พลเสน ในฐานะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย การดำเนินงานให้แก้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ในที่ประชุมครั้งนี้

28 ส.ค. 62