Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Angthong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
top5

จัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 มี.ค. 61

การพิจารณาอนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมบำรุงและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1