Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผอ.ทสจ.ชุมพร มอบหมายให้นางอวยพร อุ่นเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ผ่านระบบ Cisco Webex ณ สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

1 มี.ค. 67

ข่าวเด่น ทสจ.ชุมพร

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 15.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผอ.ทสจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย ทสม. จังหวัดชุมพร ในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

29 ก.พ. 67