Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chumphon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการ การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค

ประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการ การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอำพล ลิ่มคำ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการ การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม